Centrum Medyczne Nowe Miasto


logoa
Osteo-Medic s.c.

ul. Wiejska 81, 15-351 Białystok

Rejestracja    +48 85 674 90 00
Sekretariat    +48 85 674 90 10
Fax                   +48 85 674 90 11

?

Co to są badania kliniczne?

Email Drukuj
Są to programy badań nad już stosowanymi lub nowymi lekami, które wykonywane są w celu potwierdzenia ich skuteczności, rozszerzenia wskazań terapii i bezpieczeństwa stosowania. Na całym świecie w takich badaniach uczestniczą setki tycięcy  pacjentów rocznie.  Zgodę na ich przeprowadzenie wydają odpowiednie instytucje: niezależna Komisja Bioetyczna, Minister Zdrowia, dodatkowo badanie zostaje zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych.  Instytucje te stale monitorują  badania kliniczne, czuwając nad ich prawidłowym przebiegiem.  
Badania prowadzone są przez Głównego Badacza ? lekarza specjalistę o najwyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu w diagnozowaniu i leczeniu chorych. Przed leczeniem każdy pacjent jest szczegółowo informowany o przebiegu badania (przyjmowanych lekach, wykonywanych badaniach diagnostycznych, częstości wizyt kontrolnych, czsu trwania poszczególnych wizyt i całego badania itp. ) a także wyraża swoją świadomą zgodę na udział w badaniu klinicznym.

Wprowadzenie innowacyjnych metod leczenia  na przestrzeni kilkunastu lat spowodowało znaczny postęp w profilaktyce i terapii schorzeń będących odwiecznym problemem w medycynie. Pacjent uczestniczący w badaniu klinicznym nie ponosi żadnych kosztów leczenia i diagnostyki przewidzianych protokołem badania klinicznego. Istnieje możliwość zwrotu kosztów dojazdu do ośrodka na poszczególne wizyty kontrolne.