Centrum Medyczne Nowe Miasto


logoa
Osteo-Medic s.c.

ul. Wiejska 81, 15-351 Białystok

Rejestracja    +48 85 674 90 00
Sekretariat    +48 85 674 90 10
Fax                   +48 85 674 90 11

?

Osteo-Medic - o nas

Email Drukuj
unia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

oraz z budżetu państwa

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ? DLA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ? Instytucja Zarządzająca RPOWP

        siedzibaNZOZ Osteo-Medic sc A. Racewicz, J. Supronik  mieści się w budynku Centrum Medycznego Nowe Miasto w Białymstoku przy ul. Wiejskiej 81. Aktualnie prowadzimy Poradnię Leczenia Osteoporozy (umowa NFZ), Poradnię Reumatologiczną (umowa NFZ), Poradnię Chorób Płuc i Gruźlicy (umowa z NFZ), Poradnię Diabetologiczną (umowa z NFZ), Rehabilitację  Medyczna (umowa NFZ) oraz Rehabilitację  Układu Sercowo - Naczyniowego (bez umowy NFZ). Jednocześnie prowadzimy nowoczesny ośrodek badań klinicznych.      

         Kadra to lekarze specjaliści chorób wewnętrznych i specjaliści w zakresie reumatologii z wieloletnim doświadczeniem i praktyką lekarską, zarówno w lecznictwie otwartym jak i zamkniętym. Nasi lekarze byli poprzednio zatrudnieni w SPZOZ  Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym  im. J. Śniadeckiego w Białymstokuna Oddziale  Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, w Poradni Leczenia Osteoporozy i Poradni Reumatologicznej tego szpitala.

Dr n.med. Artur Racewicz - ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych i Reumatologii w latach 2000-2009, Dr n.med. Jerzy Supronik - zastępca ordynatora w latach 2000-2004, Dr n. med - Ewa Markiewicz zastępca ordynatora w latach 2004-2009,  Dr med Małgorzata Fiedorczyk st. asystent Oddziału Reumatologii ,Dr Helena Denisiuk , Dr Dorota Gołaszewska , Dr Sylwia Kalinko, Dr Janusz Krajewski- starsi asystenci. Dr Karolina Domian - kierownk pionu rehabilitacji medycznej .

        Nasi współpracownicy mgr Jolanta Telszewska, mgr Katarzyna Biotowska mgr Marta Marciniak, mgr Ewelina Żeszczyńska, mgr  Agata Stasiak, mgr Norbert Buczek, mgr Monika Stankiewicz, mgr Magdalena Tarantowicz, Mariola Czarniecka - to młody, ale już doświadczony zespół pielęgniarek, analityków medycznych,  fizjoterapeutów i djetetyków.

 

         Personel ośrodka systematycznie uczestniczy w kursach i szkoleniach w zakresie reumatologii, osteoporozy i chorób wewnętrznych. Zainteresowania naukowe zaowocowały licznymi publikacjami w czasopismach krajowych i zagranicznych, doniesieniami zjazdowymi z zakresu leczenia osteoporozy i chorób reumatycznych. Dr n. med.  Jerzy Supronik jest współautorem rozdziału podręcznika  leczenia osteoporozy.

        Siedziba NZOZ jest nowoczesnym obiektem z licznymi udogodnieniami dla chorych niepełnosprawnych, przystosowanym do podawania  wlewów dożylnych,  w tym  leków biologicznych służących do leczenia  reumatoidalnego zapalenia stawów (RZS), łuszczycowego zapalenia stawów (ŁZS) czy  zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa (ZZSK). 

       Ośrodek dysponuje punktem pobrań materiału biologicznego do badań laboratoryjnych.  Budynek jest obiektem w pełni klimatyzowanym,  jego lokalizacja umożliwia dogodny dojazd środkami komunikacji miejskiej nr 3, 10, 11, 16, 23, 26, 104 a duży  parking z pewnością ułatwi  korzystanie z naszych usług.