Centrum Medyczne Nowe Miasto


logoa
Osteo-Medic s.c.

ul. Wiejska 81, 15-351 Białystok

Rejestracja    +48 85 674 90 00
Sekretariat    +48 85 674 90 10
Fax                   +48 85 674 90 11

?

Co to jest osteoporoza?

Email Drukuj

Osteoporoza  ?  jest uogólnioną chorobą metaboliczną kości, charakteryzującą się niską masą kostną, upośledzoną mikroarchitekturą tkanki kostnej a w konsekwencji zwiększoną jej łamliwością i podatnością na złamania.

Stan zmniejszonej masy kostnej  w odniesieniu do norm dla płci i wieku, ale jeszcze nie osiągający wartości patologicznych  gęstości kości jest określany jako osteopenia. W początkowej fazie choroba przebiega bezobjawowo. Do najczęstszych objawów klinicznie jawnej osteoporozy należą: bóle kości długich pojawiające się pod wpływem ucisku, obniżenie wzrostu i bóle kręgosłupa, oraz zmiany sylwetki ciała ( garb starczy ). Najpoważniejszymi konsekwencjami osteoporozy są złamania kości powstałe w wyniku niewielkich urazów. Do najczęstszych złamań typowych dla osteoporozy należy:  złamanie kości promieniowej, końca bliższego kości udowej, trzonów kręgowych i żeber.

Badaniem istotnym dla rozpoznania osteoporozy jest  densytometria  DEXA, która określa gęstość mineralną kości. Zdjęcia RTG pokazują  tylko bardzo zaawansowaną osteoporozę i nie mogą być podstawą rozpoznania wczesnej osteoporozy.  Aktulalnie uważa się za całkowicie nieprzydatne do diagnostyki osteoporozy badanie densytometryczne przedramienia.

Celem leczenia jest zapobieganie złamaniom osteoporotycznym kości, co osiąga się  stosując farmakoterapię, leczenie usprawniające, eliminację czynników ryzyka i odpowiednią dietę.