RZS

Drukuj

            Reumatoidalne  zapalenie stawów (RZS) jest chorobą układową tkanki łącznej, zajmującą liczne stawy, głównie drobne stawy rąk i stóp. W przebiegu choroby może również dojść do zajęcia narządów wewnętrznych. Charakterystycznymi objawami choroby są ból i obrzęk stawów,  sztywność poranna stawów oraz stałe uczucie zmęczenia, które może być wynikiem samej choroby lub współistniejącej niedokrwistości. Często występują też guzki reumatoidalne, głównie w miejscach narażonych na ucisk np. staw łokciowy, okolice małych stawów rąk. Etiologia schorzenia jest nieznana.  RZS może wystąpić w każdym wieku jednak najczęściej chorują kobiety w wieku rozrodczym.
           We wczesnym okresie choroby rozpoznanie RZS jest niepewne. Opiera się  na  obrazie klinicznym ( lokalizacja, symetria, czas trwania bólów i obrzęków stawów, sztywności porannej stawów 0raz wyników badań laboratoryjnych i obrazu radiologicznego  rąk i stóp). Przebieg kliniczny choroby może być łagodny z małą aktywnością zapalną lub szybko postępujący z dużą aktywnością zapalenia. Leczenie RZS zależy od postaci choroby a głównie od aktywności stanu zapalnego.
W terapii RZS stosuje się niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz leki modyfikujące przebieg choroby (sulfasalazyna, metotrexat, cyklosporyna, leflunomid, arechina, glikokortykosteroidy i  leki biologiczne ).  Znaczącą rolę w kompleksowym leczeniu RZS zajmuje rehabilitacja i ortopedia.

 Leki biologiczne są obecnie najnowocześniejszą formą terapii. Stosowane w przypadkach małej skuteczności leczenia standardowego pozwalają w dużym stopniu ograniczyć zmiany destrukcyjne stawów, zmniejszyć dolegliwości bólowe, poprawić komfort życia.

sdsc00737 spict6107